โครงการ Big Cleaning Day 2565

        โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง) 

“Big Cleaning Day”  โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง จัดขึ้นเพื่อให้     ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรในสังกัดเทศบาล หน่วยงานราชการ  ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู๋หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 (28 กรกฎาคม) และอยู่ในห้วงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น