กิจกรรมรณรงค์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ร่วมกับเทศบาลนครลำปาง
จัดกิจกรรม "จิตอาสาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคไข้หวัดโคโรน่าและปัญหาหมอกควัน" 
โดยนายแพทย์และนักวิชาการที่มีความชำนาญการ ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ประจำสถานีขนส่งฯ ผู้ประกอบการเดินรถ และ ประชาชนทั่วไป
เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 32 ลงพื้นที่ให้ความรู้และแนะนำวิธีการใส่หน้ากากป้องกันไข้หวัดโคโรน่าและหมอกควัน
ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวลำปาง รณรงค์แจกหน้าอนามัยให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ
ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อโควิด (Covid-19)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น