อัตราค่าโดยสารและตารางเวลาเดินรถโดยสาร

สายรถ
Code
ชื่อสายรถ
ต้นทาง-ปลายทาง
Route
เวลาออก
จากลำปาง
Approximate Departure Time
(From Lampang)
เวลาถึงปลายทาง Approximate Arrival Time
ผู้ประกอบการ
เดินรถ
Company
มาตรฐานรถ
Bus Standard
ราคา
ค่าโดยสาร
Fare
18
เชียงใหม่  - กรุงเทพ
Chiang Mai - Bangkok
07.50
18.00
บขส. 999
ป.2
356
12.50
23.00
บขส. 999
ป.2
356
17.20
03.30
บขส. 999
ป.2
356
22.20
08.00
บขส. 999
ป.2
356
18
กรุงเทพ - เชียงใหม่ 
Bangkok - Chiang Mai
05.30
07.00
บขส. 999
ป.2
71
16.00
17.30
บขส. 999
ป.2
71
17.20
18.30
บขส. 999
ป.2
71
20.20
21.20
บขส. 999
ป.2
71
924
ลำพูน - กรุงเทพ
Lamphun - Bangkok 
21.00
06.00
บขส. 999
ป.1
457
91
ลำปาง - กรุงเทพ
Lampang - Bangkok
08.15
16.00
บ.วิริยะทัวร์
ป.1
457
08.20
16.00
บ.ศรีทะวงศ์
ป.1
457
08.30
16.00
บ.นิววิริยะยานยนต์
V.I.P
533
08.30
18.00
บ.พรพิริยะทัวร์
ป.1
457
09.00
18.00
บ.นครชัยแอร์
V.I.P
711
11.30
20.00
บ.สมบัติทัวร์
ป.1
457
20.00
04.30
บ.สมบัติทัวร์
ป.1
457
20.15
04.45
บขส. 999
ป.1
457
20.20
04.20
บ.พรพิริยะทัวร์
ป.1
457
20.20
04.20
บ.นครชัยแอร์
V.I.P
711
20.30
05.00
บ.สมบัติทัวร์
V.I.P
711
21.00
05.30
บ.สมบัติทัวร์
V.I.P
711
21.19
06.00
บ.บางกอก บัสไลน์
ป.1 (พิเศษ)
533
21.30
06.00
บ.นิววิริยะยานยนต์
ป.1/V.I.P
457/533
21.30
06.00
บ.สมบัติทัวร์
ป.1 (พิเศษ)
533
21.45
06.30
บ.สมบัติทัวร์
ป.1
457
22.20
07.00
บ.สมบัติทัวร์
ป.1 (พิเศษ)
533
91
ลำพูน - กรุงเทพฯ
Lamphun - Bangkok
20.55
05.30
บ.สมบัติทัวร์
ป.2
356
132
เชียงใหม่ - พิษณุโลก
Chiang Mai - Phitsanulok
11.30
17.00
บ.วินทัวร์
ป.2
185
16.20
22.00
บ.วินทัวร์
ป.2
185
132
พิษณุโลก -เชียงใหม่
Phitsanulok - Chiang Mai
11.30
13.30
บ.วินทัวร์
ป.2
71
14.00
16.00
บ.วินทัวร์
ป.2
71
146
ลำปาง - เชียงราย
Lampang - Chiang Rai
07.00
12.00
บ.ไทยพัฒนกิจ
ป.2
150
155
เชียงใหม่ - พิษณุโลก
Chiang Mai - Phitsanulok
08.30
13.00
บ.วินทัวร์
ป.1
259
10.15
15.15
บ.ศรีทะวงศ์
ป.2
202
10.15
15.30
บ.วินทัวร์
ป.2
202
10.30
15.30
บ.ศรีทะวงศ์
ป.2
202
11.45
16.45
บ.ศรีทะวงศ์
ป.2
202
11.45
16.45
บ.สุโขทัยทัวร์
ป.2
202
11.45
16.45
บ.วินทัวร์
ป.2
202
13.30
18.30
บ.ศรีทะวงศ์
ป.2
202
13.30
18.30
บ.สุโขทัยทัวร์
ป.2
202
14.15
19.15
บ.วินทัวร์
ป.2
202
15.00
20.00
บ.วินทัวร์
ป.2
202
16.30
21.30
บ.วินทัวร์
ป.2
202
19.00
23.30
บ.วินทัวร์
ป.2
202
155
พิษณุโลก - เชียงใหม่
Phitsanulok - Chiang Mai
10.30
12.00
บ.วินทัวร์
ป.2
71
11.30
13.00
บ.ศรีทะวงศ์
ป.2
71
11.30
13.00
บ.สุโขทัยทัวร์
ป.2
71
12.30
14.00
บ.ศรีทะวงศ์
ป.2
71
12.30
14.00
บ.สุโขทัยทัวร์
ป.2
71
14.00
15.30
บ.วินทัวร์
ป.2
71
14.30
16.00
บ.ศรีทะวงศ์
ป.2
71
14.30
16.00
บ.สุโขทัยทัวร์
ป.2
71
15.30
17.00
บ.วินทัวร์
ป.2
71
169
เชียงใหม่ - น่าน
Chiang Mai - Nan
09.20
13.25
บ.ไทยพัฒนกิจ
ป.1
203
11.02
15.00
บ.ไทยพัฒนกิจ
ป.1
203
13.30
17.20
บ.ไทยพัฒนกิจ
ป.2
158
16.30
20.30
บ.ไทยพัฒนกิจ
V.I.P
316
17.30
21.30
บ.ไทยพัฒนกิจ
ป.1
203
169
น่าน - เชียงใหม่
Nan - Chiang Mai
12.45
14.45
บ.ไทยพัฒนกิจ
ป.1
92
15.00
17.00
บ.ไทยพัฒนกิจ
V.I.P
143
16.45
18.45
บ.ไทยพัฒนกิจ
ป.2
71
19.05
20.50
บ.ไทยพัฒนกิจ
ป.1
92
169
เชียงใหม่ - ทุ่งช้าง
Chiang Mai - Thung Chang
00.15
15.45
บ.ไทยพัฒนกิจ
ป.1
268
12.00
17.30
บ.ไทยพัฒนกิจ
V.I.P
417
169
เชียงใหม่ - แพร่
Chiang Mai - Phrae
09.20
11.20
บ.ไทยพัฒนกิจ
ป.1
101


14.30
16.30
บ.ไทยพัฒนกิจ
ป.1
101
14.30
16.30
บ.ไทยพัฒนกิจ
V.I.P
165
18.15
20.15
บ.ไทยพัฒนกิจ
ป.2
83
19.00
21.00
บ.ไทยพัฒนกิจ
V.I.P
165
19.00
21.00
บ.ไทยพัฒนกิจ
ป.1
101
169
แพร่ - เชียงใหม่
Chiang Mai - Phrae
08.15
10.00
บ.ไทยพัฒนกิจ
ป.2
71
10.00-11.00
12.00-13.00
บ.ไทยพัฒนกิจ
V.I.P
143
15.00
17.00
บ.ไทยพัฒนกิจ
ป.1
92
175
เชียงใหม่ - ขอนแก่น
Chiang Mai - Khon Kaen
06.30
17.00
บ.อีสานทัวร์
ป.1
500
07.30
18.00
บ.อีสานทัวร์
ป.1
500
09.30
20.00
บ.อีสานทัวร์
ป.1
500
12.30
22.00
บ.อีสานทัวร์
ป.1
500
18.00
04.30
บ.อีสานทัวร์
ป.1
500
20.30
06.00
บ.อีสานทัวร์
ป.1
500
20.45
07.30
บ.ภูหลวง
ป.1
500
175
ขอนแก่น - เชียงใหม่
Khon Kaen - Chiang Mai
03.10
05.10
บ.อีสานทัวร์
ป.1
92
04.40
06.40
บ.อีสานทัวร์
ป.1
92
05.40
07.40
บ.อีสานทัวร์
ป.1
92
16.00
18.00
บ.อีสานทัวร์
ป.1
92
17.00
19.00
บ.อีสานทัวร์
ป.1
92
18.40
20.40
บ.อีสานทัวร์
ป.1
92
23.00
01.00
บ.อีสานทัวร์
ป.1
92
587
เชียงใหม่ - อุบลราชธานี
Chiang Mai - Ubon Ratchathani
14.15
06.45
บ.นครชัยแอร์
ป.1
695
17.18
07.40
บ.นครชัยแอร์
V.I.P
767
19.18
09.40
บ.นครชัยแอร์
V.I.P
767
587
อุบลราชธานี - เชียงใหม่
Ubon Ratchathani - Chiang Mai
04.40
06.35
บ.นครชัยแอร์
ป.1
92
05.31
07.18
บ.นครชัยแอร์
V.I.P
107
05.40
07.20
บ.นครชัยแอร์
V.I.P
107
07.31
09.18
บ.นครชัยแอร์
V.I.P
107
07.05
08.45
บ.นครชัยแอร์
V.I.P
107
623
เชียงใหม่ - พิษณุโลก
Chiang Mai - Phitsanulok
11.00
15.15
บ.วินทัวร์
ป.2
164
12.30
16.00
บ.วินทัวร์
ป.2
164
623
พิษณุโลก - เชียงใหม่
Phitsanulok - Chiang Mai
12.30
14.00
บ.วินทัวร์
ป.2
71
15.30
17.00
บ.วินทัวร์
ป.2
71
633
เชียงใหม่ - ขอนแก่น
Chiang Mai - Khon Kaen
08.30
19.00
บ.อีสานทัวร์
ป.1
443
21.05
08.00
บ.สมบัติทัวร์
V.I.P
689
633
ลำปาง - ขอนแก่น
Lampang - Khon Kaen
21.05
06.40
บ.สมบัติทัวร์
V.I.P
689
633
ขอนแก่น - เชียงใหม่
Khon Kaen - Chiang Mai
16.30
18.30
บ.อีสานทัวร์
ป.1
92
635
เชียงใหม่- นครราชสีมา
Chiang Mai - Nakhon Ratchasima
05.05
16.20
บ.นครชัยทัวร์
ป.1
499
08.05
19.20
บ.นครชัยทัวร์
ป.1
499
11.20
22.40
บ.นครชัยทัวร์
ป.1
499
15.35
02.35
บ.นครชัยทัวร์
ป.1
499
19.10
05.55
บ.นครชัยทัวร์
ป.1
499
20.40
07.10
บ.นครชัยทัวร์
VIP
582
22.00
08.05
บ.นครชัยทัวร์
V.I.P (24 ที่นั่ง)
893
635
นครราชสีมา - เชียงใหม่
Nakhon Ratchasima -
Chiang Mai
14.05
15.45
บ.นครชัยทัวร์
ป.1
92
17.45
19.25
บ.นครชัยทัวร์
ป.1
92
21.05
22.45
บ.นครชัยทัวร์
ป.1
92
00.10
01.50
บ.นครชัยทัวร์
ป.1
92
04.20
06.00
บ.นครชัยทัวร์
ป.1
92
05.20
07.00
บ.นครชัยทัวร์
VIP
107
06.05
08.05
บ.นครชัยทัวร์
V.I.P (24 ที่นั่ง)
328
636
เชียงใหม่ - อุดรธานี - หนองคายChiang Mai - Udon Thani - Nong Khai
22.00
08.30
บ.อ.ศึกษาทัวร์
V.I.P
890
636
หนองคาย - อุดรธานี - เชียงใหม่
Nong Khai - Udon Thani - Chiang Mai
06.00
08.30
บ.อ.ศึกษาทัวร์
V.I.P
143
659
เชียงใหม่ - ระยอง
Chiang Mai - Rayong
06.35
22.40
บ.นครชัยแอร์
ป.1
659
16.33
07.53
บ.นครชัยแอร์
V.I.P
769
17.23
05.47
บ.นครชัยแอร์
V.I.P
701
18.23
07.09
บ.นครชัยแอร์
V.I.P
701
20.15
07.18
บ.นครชัยแอร์
V.I.P
701
20.45
07.25
บ.นครชัยแอร์
V.I.P
701
21.15
08.20
บ.นครชัยแอร์
V.I.P
935
659
ระยอง - เชียงใหม่
Rayong - Chiang Mai
20.50
22.30
บ.นครชัยแอร์
SIL
92
06.36
08.13
บ.นครชัยแอร์
V.I.P
113
04.15
05.56
บ.นครชัยแอร์
V.I.P
107
05.41
07.22
บ.นครชัยแอร์
V.I.P
107
05.23
06.58
บ.นครชัยแอร์
V.I.P
107
06.03
07.38
บ.นครชัยแอร์
V.I.P
107
660
แม่สาย - ระยอง
Mae Sai - Rayong
21.20
08.25
บ.นครชัยแอร์
V.I.P
932
21.24
08.54
บ.นครชัยแอร์
V.I.P
699
660
ระยอง - แม่สาย
Rayong - Mae Sai
04.15
08.15
บ.นครชัยแอร์
V.I.P
300
04.27
09.47
บ.นครชัยแอร์
V.I.P
275
672
เชียงใหม่ - แม่สอด
Chiang Mai - Mae Sot
10.10
14.00
บ.ไทยพัฒนกิจ
ป.1
243
15.45
21.45
บ.ไทยพัฒนกิจ
ป.1
243
672
แม่สอด - เชียงใหม่
Mae Sot - Chiang Mai
11.15
12.55
บ.ไทยพัฒนกิจ
ป.1
92
15.00
16.40
บ.ไทยพัฒนกิจ
ป.1
92
672
แม่สาย - แม่สอด
Mae Sai - Mae Sot
12.45
17.30
บ.ไทยพัฒนกิจ
ป.1
243
672
แม่สอด - แม่สาย
Mae Sot - Mae Sai
12.00
17.45
บ.ไทยพัฒนกิจ
ป.1
236
779
เชียงใหม่ - ภูเก็ต
Chiang Mai - Phuket
11.00
05.30
บ.ไทยพัฒนกิจ
V.I.P
1,672
779
ภูเก็ต - เชียงใหม่
Phuket - Chiang Mai
11.00
13.00
บ.ไทยพัฒนกิจ
V.I.P
143
874
เชียงใหม่ - อุบลราชธานี
Chiang Mai - Ubon Ratchathani
10.00
24.30
บ.เพชรประเสริฐ
ป.1
718
13.25
03.15
บ.เพชรประเสริฐ
ป.1
718
17.25
07.15
บ.เพชรประเสริฐ
ป.1
718
20.20
09.50
บ.เพชรประเสริฐ
ป.1
718
21.20
10.15
บ.เพชรประเสริฐ
ป.1
718
874
อุบลราชธานี - เชียงใหม่
Ubon Ratchathani - Chiang Mai
22.30
24.00
บ.เพชรประเสริฐ
ป.1 (พิเศษ)
107
02.30
04.00
บ.เพชรประเสริฐ
ป.1 (พิเศษ)
107
04.30
06.00
บ.เพชรประเสริฐ
ป.1 (พิเศษ)
107
05.30
07.00
บ.เพชรประเสริฐ
ป.1 (พิเศษ)
107
06.30
07.45
บ.เพชรประเสริฐ
ป.1 (พิเศษ)
107
875
เชียงใหม่ - กาญจนบุรี
Chiang Mai - Kanchanaburi
08.50
19.00
บ.ศศนันท์ ทัวร์
ป.1
485
19.30
05.00
บ.ศศนันท์ ทัวร์
ป.1
485
21.10
06.30
บ.ศศนันท์ ทัวร์
V.I.P
755
875
กาญจนบุรี - เชียงใหม่
Kanchanaburi - Chiang Mai
03.30
05.00
บ.ศศนันท์ ทัวร์
ป.1
90
04.30
06.00
บ.ศศนันท์ ทัวร์
ป.1
90
18.30
20.00
บ.ศศนันท์ ทัวร์
V.I.P
145
876
เชียงใหม่ - บึงกาฬ
Chiang Mai - Bueng Kan
16.00
05.55
บ.เพชรประเสริฐ
ป.1 (พิเศษ)
703
876
บึงกาฬ - เชียงใหม่
Bueng Kan - Chiang Mai
04.00
05.25
บ.เพชรประเสริฐ
ป.1 (พิเศษ)
107
876
เชียงใหม่ - นครพนม
Chiang Mai - Nakhon Phanom
19.00
08.55
บ.เพชรประเสริฐ
ป.1 (พิเศษ)
718
21.00
09.10
บ.เพชรประเสริฐ
ป.1 (พิเศษ)
718
876
นครพนม - เชียงใหม่
Nakhon Phanom - Chiang Mai
05.00
06.25
บ.เพชรประเสริฐ
ป.1 (พิเศษ)
107
05.15
06.40
บ.เพชรประเสริฐ
ป.1 (พิเศษ)
107
152
ลำปาง - เชียงใหม่ 
Lampang - Chiang Mai    
(รถตู้ เชียงใหม่ออกทุกครึ่งชั่วโมง)
เที่ยวแรก  05.45
บ.ไทยพัฒนกิจ
รถตู้
(Van)
83
เที่ยวสุดท้าย 16.00
614
ลำปาง - แพร่  
Lampang - Phrae               
(รถตู้แพร่ออกทุก 50 นาที)
เที่ยวแรก  06.40
สหกรณ์เดินรถลำปาง
รถตู้
(Van)
90
เที่ยวสุดท้าย 17.30
103
ลำปาง - ลี้ 
Lampang - Li
วันละ 6 รอบ 
07.40น. /08.40น. /10.20น.
12.20น./14.20น./16.20น.
สหกรณ์เดินรถลำปาง
สองแถว
70
หมายเหตุ  ข้อมูลเวลารถออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปางฯ ถึงปลายทาง เป็นเวลาโดยประมาณ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น