กิจกรรมสถานีขนส่ง

กิจกรรมสถานีขนส่ง

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสถานีจขนส่ง (Big Cleaning Day)  10 สิงหาคม 2560

ผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการเดินรถ และประชาชน ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลครลำปาง)สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลครลำปาง)สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลครลำปาง)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น