กิจกรรมสถานีขนส่ง

กิจกรรมสถานีขนส่ง
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)
“Big Cleaning Day” สิงหาคม 2562
ผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการเดินรถ และประชาชน ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมของสถานีขนส่ง ผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง) ให้สะอาด สวยงาม


 


       


        


        


       


        


       


      


     
     

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น