ตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานการศึกษาดูงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 เทศบาลนครอุดรธานีศึกษาดูงานภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง) 


เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลนครเชียงใหม่ศึกษาดูงานภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง) 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น