จัดระเบียบการจอดรถ

 

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายสุรพล ตันสุวรรณ และคณะกรรมการบริหารกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง) ดำเนินการจัดระเบียบการจอดรถบริเวณโดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่เกิดการกีดขวางจราจรทั้งภายในและภายนอกสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น