สาธารณสุขจังหวัดลำปางเข้าดำเนินการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยแบบเชิงรุก

 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดลำปางเข้าดำเนินการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยแบบเชิงรุกในพื้นที่

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ๑๑.๓๐ น.
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น