สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ดำเนินการตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้าจังหวัดลำปาง

 

สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ดำเนินการตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้าจังหวัดลำปาง
ในพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)

     ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น