อัตราค่าโดยสารและตารางเวลาเดินรถโดยสาร

BUS SCHEDULE AND FAREสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง(เทศบาลนครลำปาง)
สายรถ

Code
สายรถต้นทาง-ปลายทาง

Routeเวลาออกจากลำปา

Approximate Departure Time

(From Lampang)

เวลาถึงปลายทาง

Approximate 
Arrival Time
ผู้ประกอบการเดินรถ

Company
มาตรฐานรถ

Bus Standard
ราคาค่าโดยสาร

Fare
1
เชียงใหม่ - กรุงเทพ

Chiang Mai - Bangkok
11.50 21.15 บ. Blue 9 ป.1

First Class
439
1
กรุงเทพ - เชียงใหม่

Bangkok - Chiang Mai
16.30 18.00 บ. Blue 9 ป.1

First Class
86
18 เชียงใหม่ - กรุงเทพ

Chiang Mai - Bangkok
07.50 17.00
บขส.999

TRANSPORT (999)

ป.2

Second Class
336
10.20 20.00 บขส.999

TRANSPORT (999)
ป.2

Second Class
336
12.50 22.00 บขส.999

TRANSPORT (999)
ป.2

Second Class
336
17.20 02.30 บขส.999

TRANSPORT (999)
ป.2

Second Class
336
20.20 05.30 บขส.999

TRANSPORT (999)
ป.2

Second Class
336
20.45 06.00 บขส.999

TRANSPORT (999)
ป.2

Second Class
336
21.00 06.30 บขส.
999

TRANSPORT (999)
ป.2

Second Class
336
22.20 07.30 บขส.999

TRANSPORT (999)
ป.2

Second Class
336
22.30 05.30 บ.อินทราทัวร์

INDRA TOUR
ป.1

First Class
432
18 กรุงเทพ - เชียงใหม่

Bangkok - Chiang Mai
00.30 02.00 บขส.999

TRANSPORT (999)
ป.2

Second Class
67
04.30 06.00 บขส.999

TRANSPORT (999)
ป.2

Second Class
67
05.00 06.30 บ.อินทราทัวร์

INDRA TOUR
ป.1

First Class
86
15.30 16.30 บขส.999

TRANSPORT (999)
ป.2

Second Class
67
17.20 18.30 บขส.999

TRANSPORT (999)
ป.2

Second Class
67
20.20 21.20 บขส.999

TRANSPORT (999)
ป.2

Second Class
67
21.30 23.00 บขส.999

TRANSPORT (999)
ป.2

Second Class
67
23.50 01.30 บขส.999

TRANSPORT (999)
ป.2

Second Class
67
924
กรุงเทพ - ลำพูน

Bangkok - Lamphun
05.00 14.00 บขส.999

TRANSPORT (999)
ป.2

Second Class
336
90 เชียงราย - กรุงเทพ

Chiang Rai - Bangkok
10.30 20.00 บ.สมบัติทัวร์

SOMBAT TOUR
ป.2

Second Class
336
13.30 22.30 บ.สมบัติทัวร์

SOMBAT TOUR
ป.2

Second Class
336
90 กรุงเทพ - เชียงราย

Bangkok - Chiang Rai
15.30 19.00 บ.สมบัติทัวร์

SOMBAT TOUR
ป.2

Second Class
141
18.30 22.00 บ.สมบัติทัวร์

SOMBAT TOUR
ป.2

Second Class
141
91 ลำปาง - กรุงเทพ

Lampang - Bangkok
8.15 16.00 บ.วิริยะทัวร์

VIRIYAH TOUR
ป.1

First Class
432
8.20 16.00 บ.ศรีทะวงศ์

SRITAWONG TOUR
ป.1

First Class
432
8.30 16.00 บ.นิววิริยะยานยนต์

NEWVIRIYA
V.I.P 504
9.00 17.00 บ.นครชัยแอร์

NAKHONCHAIAIR
ป.1

First Class
432
9.00 17.00 บ.พรพิริยะทัวร์

PORNPIRIYA TOUR
ป.1

First Class
432
9.30 17.30 บ.นิววิริยะยานยนต์

NEWVIRIYA
ป.1

First Class
432
11.30 20.00 บ.สมบัติทัวร์

SOMBAT TOUR
ป.1

First Class
432
11.50 19.50 บ.นิววิริยะยานยนต์

NEWVIRIYA
ป.1

First Class
432
19.30 04.30 บ.วิริยะทัวร์

VIRIYAH TOUR
ป.1

First Class
432
20.00 05.00 บขส.999

TRANSPORT (999)
ป.2

Second Class
336
20.00 04.00 บ.สยามเฟิสท์

SIAMFIRST
ป.1

First Class
432
20.00 04.30 บ.สมบัติทัวร์

SOMBAT TOUR
ป.1

First Class
432
20.15 04.45 บขส.999

TRANSPORT (999)
ป.1

First Class
432
20.20 05.00 บ.สยามเฟิสท์

SIAMFIRST
ป.1

First Class
432
20.20 04.20 บ.พรพิริยะทัวร์

PORNPIRIYA TOUR
ป.1

First Class
432
20.20 04.20 บ.นครชัยแอร์

NAKHONCHAIAIR
ป.1

First Class
432
20.30 05.00 บ.สมบัติทัวร์

SOMBAT TOUR
V.I.P 504
20.40 05.00 บ.วิริยะทัวร์

VIRIYAH TOUR
ป.1

First Class
432
20.40 05.00 บ.นิววิริยะยานยนต์

NEWVIRIYA
ป.1

First Class
432
20.45 04.45 บขส.999

TRANSPORT (999)
V.I.P 504
21.00 05.30 บ.นิววิริยะยานยนต์

NEWVIRIYA
V.I.P 672
21.00 05.30 บ.สมบัติทัวร์

SOMBAT TOUR
V.I.P 504
21.30 06.00 บ.สมบัติทัวร์

SOMBAT TOUR
V.I.P 504
22.00 06.30 บ.สมบัติทัวร์

SOMBAT TOUR
ป.1

First Class
432
22.30 07.00 บ.สมบัติทัวร์

SOMBAT TOUR
V.I.P 504
117
ลำปาง- นครสวรรค์

Lampang - Nakhon Sawan
9.00 13.00 บ.ถาวรฟาร์ม

THAVORNFARM
ป.2

Second Class
213
118
เชียงใหม่ - นครสวรรค์

Chiang Mai - Nakhon Sawan
8.15 12.15 บ.ถาวรฟาร์ม

THAVORNFARM
ป.2

Second Class
213
118
นครสวรรค์ - เชียงใหม่

Nakhon Sawan - Chiang Mai
13.30 15.00 บ.ถาวรฟาร์ม

THAVORNFARM
ป.2

Second Class
67
132
เชียงใหม่ - พิษณุโลก

Chiang Mai - Phitsanulok
11.30 18.30 บ.วินทัวร์

WINTOUR
ป.2

Second Class
189
16.00 23.00 บ.วินทัวร์

WINTOUR
ป.2

Second Class
189
132
พิษณุโลก -เชียงใหม่

Phitsanulok - Chiang Mai
11.30 13.30 บ.วินทัวร์

WINTOUR
ป.2

Second Class
67
14.00 16.00 บ.วินทัวร์

WINTOUR
ป.2

Second Class
67
146
ลำปาง - เชียงราย

Lampang - Chiang Rai
07.30 12.00 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
ป.2

Second Class
141
09.00 14.00 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
ป.2

Second Class
141
146
ลำปาง - พะเยา

Lampang - Phayao
09.15 15.00 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
พัดลม

Local Bus
65
11.30 16.00 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
พัดลม

Local Bus
65
15.00 18.00 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
พัดลม

Local Bus
65
148
ลำปาง -เชียงราย

Lampang - Chiang Rai
08.00 12.30 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
พัดลม

Local Bus
102
10.00 14.30 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
พัดลม

local Bus
102
12.45 17.30 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
พัดลม

Local Bus
102
13.30 18.00 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
พัดลม

Local Bus
102
14.15 19.00 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
พัดลม

Local Bus
102
15.45 20.30 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
พัดลม

Local Bus
102
148
เชียงราย - เชียงใหม่

Chiang Rai - Chiang Mai
11.30 13.30 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
พัดลม

Local Bus
48
12.00 14.00 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
พัดลม

Local Bus
48
13.00 15.00 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
พัดลม

Local Bus
48
15.40 17.40 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
พัดลม

Local Bus
48
16.20 18.20 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
พัดลม

Local Bus
48
17.00 19.00 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
พัดลม

Local Bus
48
149
เชียงใหม่ - แม่สาย

Chiang Mai - Mae Sai
08.30 15.00 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
พัดลม

Local Bus
135
10.30 17.00 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
พัดลม

Local Bus
135
12.00 19.00 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
พัดลม

Local Bus
135
149
แม่สาย - เชียงใหม่

Mae Sai - Chiang Mai
14.00 16.00 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
พัดลม

Local Bus
48
14.30 16.30 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
พัดลม

Local Bus
48
15.00 17.00 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
พัดลม

Local Bus
48
150
เชียงใหม่- สามเหลี่ยมทองคำ

Chiang Mai - Golden Triangle
11.30 17.30 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
ป.2

Second Class
172
150
สามเหลี่ยมทองคำ - เชียงใหม่

Chiang Mai - Golden Triangle
14.00 20.00 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
ป.2

Second Class
67
152
ลำปาง - เชียงใหม่

Lampang - Chiang Mai
06.00 10.30 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
รถพัดลม

Local Bus
48
08.15 11.30 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
รถพัดลม

Local Bus
48
09.30 13.30 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
รถพัดลม

Local Bus
48
10.30 12.30 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
รถพัดลม

Local Bus
48
155
เชียงใหม่ - พิษณุโลก

Chiang Mai - Phitsanulok
08.30 13.00 บ.วินทัวร์

WINTOUR
ป.2

Second Class
189
10.15 15.15 บ.ศรีทะวงศ์

SRITAWONG TOUR
ป.2

Second Class
189
10.30 15.30 บ.วินทัวร์

WINTOUR
ป.2

Second Class
189
11.45 16.45 บ.ศรีทะวงศ์

SRITAWONG TOUR
ป.2

Second Class
189
11.45 16.45 บ.วินทัวร์

WINTOUR
ป.2

Second Class
189
13.30 18.30 บ.ศรีทะวงศ์

SRITAWONG TOUR
ป.2

Second Class
189
14.15 19.15 บ.วินทัวร์

WINTOUR
ป.2

Second Class
189
15.00 20.00 บ.ศรีทะวงศ์

SRITAWONG TOUR
ป.2

Second Class
189
15.00 20.00 บ.วินทัวร์

WINTOUR
ป.2

Second Class
189
16.30 21.30 บ.วินทัวร์

WINTOUR
ป.2

Second Class
189
19.00 23.30 บ.วินทัวร์

WINTOUR
ป.2

Second Class
189
155
พิษณุโลก - เชียงใหม่

Phitsanulok - Chiang Mai
10.30 12.00 บ.วินทัวร์

WINTOUR
ป.2

Second Class
67
11.30 13.00 บ.ศรีทะวงศ์

SRITAWONG TOUR
ป.2

Second Class
67
12.30 14.00 บ.ศรีทะวงศ์

SRITAWONG TOUR
ป.2

Second Class
67
14.00 15.30 บ.วินทัวร์

WINTOUR
ป.2

Second Class
67
14.30 16.00 บ.ศรีทะวงศ์

SRITAWONG TOUR
ป.2

Second Class
67
15.30 17.00 บ.วินทัวร์

WINTOUR
ป.2

Second Class
67
18.00 19.30 บ.ศรีทะวงศ์

SRITAWONG TOUR
ป.2

Second Class
67
169
เชียงใหม่ - น่าน

Chiang Mai - Nan
09.00 12.55 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
ป.1

First Class
259
10.45 14.40 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
ป.1

First Class
259
11.45 15.40 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
VIP 403
13.15 17.20 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
ป.2

Second Class
202
16.15 20.10 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
VIP 403
17.15 21.10 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
ป.1

First Class
259
169
น่าน - เชียงใหม่

Nan - Chiang Mai
12.35 14.20 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
ป.1

First Class
86
14.50 16.30 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
VIP 134
16.45 18.30 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
ป.2

Second Class
67
19.05 20.50 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
ป.1

First Class
86
169
เชียงใหม่ - ทุ่งช้าง

Chiang Mai - Thung Chang
00.15 15.45 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
ป.1

First Class
254
11.45 17.30 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
VIP 395
169
ทุ่งช้าง - เชียงใหม่

Thung Chang - Chiang Mai
13.25 15.10 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
ป.1 86
169
เชียงใหม่ - แพร่

Chiang Mai - Phrae
09.00 11.05 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
ป.1

First Class
101
10.45 12.50 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
ป.1

First Class
101
11.45 13.50 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
VIP 157
13.15 15.30 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
ป.2

Second Class
78
14.15 16.20 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
VIP 157
16.15 18.20 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
VIP 157
17.15 19.20 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
ป.1

First Class
101
17.30 19.35 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
ป.2

Second Class
78
18.45 20.50 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
ป.1

second
101
169
แพร่ - เชียงใหม่

 Phrae - Chiang Mai 
08.15 10.00 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
ป.2

Second Class
67
10.15 12.00 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
VIP 134
11.15 13.00 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
ป.1

First Class
86
175
เชียงใหม่ - ขอนแก่น

Chiang Mai - Khon Kaen
06.30 17.00 บ.อีสานทัวร์

ISAANTOUR
ป.2

Second Class
367
07.30 18.00 บ.อีสานทัวร์

ISAANTOUR
ป.2

Second Class
367
09.30 20.00 บ.อีสานทัวร์

ISAANTOUR
VIP 734
12.30 22.00 บ.อีสานทัวร์

ISAANTOUR
ป.1

First Class
472
18.00 04.30 บ.อีสานทัวร์

ISAANTOUR
ป.1

First Class
472
20.30 06.00 บ.อีสานทัวร์

ISAANTOUR
ป.2

Second Class
367
20.50 07.00 บ.ภูหลวง

PHULUANG
ป.1

First Class
472
175
ขอนแก่น - เชียงใหม่

Khon Kaen - Chiang Mai
03.10 05.10 บ.อีสานทัวร์

ISAANTOUR
ป.2

Second Class
67
04.40 06.40 บ.อีสานทัวร์

ISAANTOUR
ป.2

Second Class
67
05.40 07.40 บ.อีสานทัวร์

ISAANTOUR
VIP 134
16.00 18.00 บ.อีสานทัวร์

ISAANTOUR
ป.1

First Class
86
17.00 19.00 บ.อีสานทัวร์

ISAANTOUR
ป.1

First Class
86
18.40 20.40 บ.อีสานทัวร์

ISAANTOUR
ป.2

Second Class
67
23.00 01.00 บ.อีสานทัวร์

ISAANTOUR
ป.2

Second Class
67
587
เชียงใหม่ - อุบลราชธานี

Chiang Mai - Ubon Ratchathani
15.20 07.28 บ.นครชัยแอร์

NAKHONCHAIAIR
ป.1

First Class
659
19.27 09.55 บ.นครชัยแอร์

NAKHONCHAIAIR
VIP 725
19.42 09.55 บ.นครชัยแอร์

NAKHONCHAIAIR
VIP 725
587
อุบลราชธานี - เชียงใหม่

Ubon Ratchathani - Chiang Mai
06.17 08.17 บ.นครชัยแอร์

NAKHONCHAIAIR
VIP 134
06.34 08.34 บ.นครชัยแอร์

NAKHONCHAIAIR
VIP 134
07.30 09.30 บ.นครชัยแอร์

NAKHONCHAIAIR
ป.1

First Class
87
08.19 10.19 บ.นครชัยแอร์

NAKHONCHAIAIR
VIP 134
20.44 22.44 บ.นครชัยแอร์

NAKHONCHAIAIR
ป.1

First Class
87
623
เชียงใหม่ - พิษณุโลก

Chiang Mai - Phitsanulok
11.00 15.15 บ.วินทัวร์

WINTOUR
ป.2

Second Class
154
12.30 16.00 บ.วินทัวร์

WINTOUR
ป.2

Second Class
154
623
พิษณุโลก - เชียงใหม่

Phitsanulok - Chiang Mai
12.30 14.00 บ.วินทัวร์

wintour
ป.2

Second Class
67
15.30 17.00 บ.วินทัวร์

WINTOUR
ป.2

Second Class
67
633
เชียงใหม่ - ขอนแก่น

Chiang Mai - Khon Kaen
08.30 19.00 บ.อีสานทัวร์

ISAANTOUR
ป.1

First Class
418
18.40 05.00 บ.อีสานทัวร์

ISAANTOUR
ป.2

Second Class
325
21.00 08.00 บ.สมบัติทัวร์

SOMBAT TOUR
VIP 650
633
ขอนแก่น - เชียงใหม่

Khon Kaen - Chiang Mai
04.30 06.30 บ.อีสานทัวร์

ISAANTOUR
ป.2

Second Class
67
16.30 18.30 บ.อีสานทัวร์

ISAANTOUR
ป.2

Second Class
67
23.30 01.30 บ.อีสานทัวร์

ISAANTOUR
ป.2

Second Class
67
635
เชียงใหม่- นครราชสีมา

Chiang Mai-NakhonRatchasima 
05.10 16.25 บ.นครชัยทัวร์

NAKHONCHAITOUR
ป.1

First Class
472
06.10 17.25 บ.นครชัยทัวร์

NAKHONCHAITOUR
ป.1

First Class
472
08.20 19.25 บ.นครชัยทัวร์

NAKHONCHAITOUR
ป.1

First Class
472
09.50 20.50 บ.นครชัยทัวร์

NAKHONCHAITOUR
ป.1

First Class
472
11.40 22.35 บ.นครชัยทัวร์

NAKHONCHAITOUR
ป.1 472
15.50 02.40 บ.นครชัยทัวร์

NAKHONCHAITOUR
ป.1

First Class
472
17.20 03.50 บ.นครชัยทัวร์

NAKHONCHAITOUR
ป.1

First Class
472
19.25 05.50 บ.นครชัยทัวร์

NAKHONCHAITOUR
ป.1

First Class
472
20.40 06.50 บ.นครชัยทัวร์

NAKHONCHAITOUR
VIP 550
21.55 08.15 บ.นครชัยทัวร์

NAKHONCHAITOUR
ป.1

First Class
472
22.15 07.50 บ.นครชัยทัวร์

NAKHONCHAITOUR
VIP 550
635
นครราชสีมา - เชียงใหม่

Nakhon Ratchasima-Chiang Mai
13.40 15.40 บ.นครชัยทัวร์

NAKHONCHAITOUR
ป.1

First Class
86
14.55 16.55 บ.นครชัยทัวร์

NAKHONCHAITOUR
ป.1

First Class
86
17.20 19.20 บ.นครชัยทัวร์

NAKHONCHAITOUR
ป.1

First Class
86
18.50 20.50 บ.นครชัยทัวร์

NAKHONCHAITOUR
ป.1

First Class
86
20.35 22.35 บ.นครชัยทัวร์

NAKHONCHAITOUR
ป.1

First Class
86
23.35 01.30 บ.นครชัยทัวร์

NAKHONCHAITOUR
ป.1

First Class
86
01.35 03.30 บ.นครชัยทัวร์

NAKHONCHAITOUR
ป.1


First class
86
04.00 06.00 บ.นครชัยทัวร์

NAKHONCHAITOUR
ป.1

First Class
86
04.55 06.45 บ.นครชัยทัวร์

NAKHONCHAITOUR
VIP 101
06.20 08.20 บ.นครชัยทัวร์

NAKHONCHAITOUR
ป.1

First Class
86
06.00 08.00 บ.นครชัยทัวร์

NAKHONCHAITOUR
VIP 101
636
เชียงใหม่ - อุดรธานี

Chiang Mai - Udon Thani
21.30 08.00 บ.จักรพงษ์ทัวร์

CHACKRAPONGTOUR
VIP 548
22.00 08.20 บ.อ.ศึกษาทัวร์

A-SUKSA TOUR
VIP 548
636
อุดรธานี - เชียงใหม่

Udon Thani - Chiang Mai
06.00 08.00 บ.จักรพงษ์ทัวร์

CHACKRAPONGTOUR
VIP 107
06.30 08.30 บ.อ.ศึกษาทัวร์

A-SUKSA TOUR
VIP 107
659
เชียงใหม่ - ระยอง

Chiang Mai - Rayong
06.45 22.12 บ.นครชัยแอร์

NAKHONCHAIAIR
ป.1

First Class
623
16.35 07.54 บ.นครชัยแอร์

NAKHONCHAIAIR
VIP 674
17.22 05.46 บ.นครชัยแอร์

NAKHONCHAIAIR
VIP 674
18.22 07.30 บ.นครชัยแอร์

NAKHONCHAIAIR
VIP 674
19.00 10.00 บ.นครชัยแอร์

NAKHONCHAIAIR
ป.1

First Class
623
19.35 07.45 บ.นครชัยแอร์

NAKHONCHAIAIR
VIP 674
20.25 06.40 บ.นครชัยแอร์

NAKHONCHAIAIR
VIP 674
20.37 07.30 บ.นครชัยแอร์

NAKHONCHAIAIR
VIP 674
659
ระยอง - เชียงใหม่

Rayong - Chiang Mai
04.15 07.18 บ.นครชัยแอร์

NAKHONCHAIAIR
VIP 134
04.55 06.55 บ.นครชัยแอร์

NAKHONCHAIAIR
VIP 134
05.24 07.24 บ.นครชัยแอร์

NAKHONCHAIAIR
VIP 134
05.25 07.25 บ.นครชัยแอร์

NAKHONCHAIAIR
ป.1

First Class
86
05.35 07.35 บ.นครชัยแอร์

NAKHONCHAIAIR
VIP 134
05.55 07.55 บ.นครชัยแอร์

NAKHONCHAIAIR
VIP 134
660
แม่สาย - ระยอง

Mae Sai - Rayong
20.40 10.00 บ.นครชัยแอร์

NAKHONCHAIAIR
VIP 674
660
ระยอง - แม่สาย

Rayong - Mae Sai
03.25 07.00 บ.นครชัยแอร์

NAKHONCHAIAIR
VIP 212
672
เชียงใหม่ - แม่สอด

Chiang Mai - Mae Sot
10.10 14.00 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
ป.1

First Class
229
14.50 18.40 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
ป.1

First Class
229
672
แม่สอด - เชียงใหม่

Mae Sot - Chiang Mai
10.50 12.20 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
ป.1

First Class
86
14.30 16.05 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
ป.1

First Class
86
672
แม่สาย - แม่สอด

Mae Sai - Mae Sot
12.00 16.40 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
ป.1

First Class
229
672
แม่สอด - แม่สาย

Mae Sot - Mae Sai
12.40 17.55 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
ป.1

First Class
223
779
เชียงใหม่ - ภูเก็ต

Chiang Mai - Phuket
17.30 05.30 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
VIP 1,691
779
ภูเก็ต - เชียงใหม่

Phuket - Chiang Mai
11.00 12.30 บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
VIP 134
874
เชียงใหม่ - อุบลราชธานี

Chiang Mai - Ubon Ratchathani (อุตรดิตถ์ พิษณุโลก หล่มสัก ขอนแก่น ร้อยเอ็ด ยโสธร)
10.00 24.30 บ.เพชรประเสริฐ

PHETPASERT
ป.1

First Class
708
13.25 03.15 บ.เพชรประเสริฐ

PHETPASERT
ป.1

First Class
708
17.25 07.15 บ.เพชรประเสริฐ

PHETPASERT
ป.1

First Class
708
20.20 09.50 บ.เพชรประเสริฐ

PHETPASERT
ป.1

First Class
708
21.20 10.15 บ.เพชรประเสริฐ

PHETPASERT
ป.1

First Class
708
874
อุบลราชธานี - เชียงใหม่

Ubon Ratchathani - Chiang Mai
22.30 24.00 บ.เพชรประเสริฐ

PHETPASERT
ป.1

First Class
101
02.30 04.00 บ.เพชรประเสริฐ

PHETPASERT
ป.1

First Class
101
04.30 06.00 บ.เพชรประเสริฐ

PHETPASERT
ป.1

First Class
101
05.30 07.00 บ.เพชรประเสริฐ

PHETPASERT
ป.1

First Class
101
06.30 0745 บ.เพชรประเสริฐ

PHETPASERT
ป.1

First Class
101
875
เชียงใหม่ - กาญจนบุรี

Chiang Mai - Kanchanaburi
09.00 19.00 บ.ศศนันท์ทัวร์

SASANUN TOUR
ป.1

First Class
470
21.00 07.00 บ.ศศนันท์ทัวร์

SASANUN TOUR
ป.1

First Class
470
875
กาญจนบุรี - เชียงใหม่

Kanchanaburi - Chiang Mai
04.45 06.00 บ.ศศนันท์ทัวร์

SASANUN TOUR
ป.1

First Class
85
18.00 20.15 บ.ศศนันท์ทัวร์

SASANUN TOUR
ป.1

First Class
85
876

เชียงใหม่ - บึงกาฬ (เลย อุดรฯ)


Chiang Mai - Bueng Kan

(Loei, Udon Thani)

16.00 05.55 บ.เพชรประเสริฐ

PHETPASERT
ป.1

First Class
693
876

  บึงกาฬ - เชียงใหม่

Bueng Kan - Chiang Mai

04.00 05.25 บ.เพชรประเสริฐ

PHETPASERT
ป.1

First Class
101
876
เชียงใหม่ - นครพนม (เลย อุดรฯ)

Chiang Mai - Nakhon Phanom (Loei, Udon Thani)
19.00 08.55 บ.เพชรประเสริฐ

PHETPASERT
ป.1

First Class
708
21.00 09.10 บ.เพชรประเสริฐ

PHETPASERT
ป.1

First Class
708
876
นครพนม - เชียงใหม่

Nakhon Phanom - Chiang Mai
05.00 06.25 บ.เพชรประเสริฐ

PHETPASERT
ป.1

First Class
101
05.15 06.40 บ.เพชรประเสริฐ

PHETPASERT
ป.1

First Class
101
152
ลำปาง - เชียงใหม่

Lampang - Chiang Mai

(รถตู้ เชียงใหม่ออกทุกครึ่งชั่วโมง)

เที่ยวแรก06.30

Start at 06.30 am.

บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
รถตู้

(Van)
73

เที่ยวสุดท้าย 16.00

Last at 04.00 pm.

614
ลำปาง - แพร่

Lampang - Phrae

(รถตู้แพร่ออกทุก 50 นาที)

เที่ยวแรก 06.40

Start at 06.40 am.

บ.ไทยพัฒนกิจ

GREENBUS
รถตู้

(Van)
80

เที่ยวสุดท้าย 17.30

Last at 05.30 pm.


ลำปาง - สบปราบ - เถิน

Lampang - Sop Prap - Thoen

เที่ยวแรก 08.00

Start at 08.00 am.
เที่ยวสุดท้าย

Untill at 06.00 pm.
สหกรณ์เดินรถลำปาง

LAMPANG BUS COOPERATIVE
รถตู้

(Van)
50 - 80
มีทุก15 นาที
Departs every 15 mins.
2462


ลำปาง - เกาะคา - เสริมงาม

Lampang - KoKha - SomeNgam

เที่ยวแรก 07.45

Start at 07.45 am.
เที่ยวสุดท้าย 18.00

Untill at 06.00 pm.
สองแถว 20 - 50
มีทุก15 นาที
Departs every 15 mins.
103
ลำปาง - ลี้

Lampang - Li

วันละ 6 รอบ

6 times/day

07.40น. /08.40น. /10.20น.
12.20น./14.20น./16.20น.

สหกรณ์เดินรถลำปาง

LAMPANG BUS COOPERATIVE
สองแถว 70
หมายเหตุ ข้อมูลเวลารถออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปางฯ ถึงปลายทาง เป็นเวลาโดยประมาณ

Ps. The approximate time of Lampang Bus Terminal schedule.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น